A párbajA párbaj
Melissa Grands a szalon közepén állt. Benyúlt a zsebébe és megragadta a pisztoly markolatát. Tenyere izzadni kezdett, szíve egyre gyorsabban kalapált. Minél előbb túl akart lenni az éjszakán. Ma este Blackarts márkirjának szeretője lesz, átadja a testét a férfinak, aztán megöli. Minden egyes porcikája erre vágyott. Bosszút akart állni a márkin, mert megölte édesapját.
A szalon ajtaja kinyílt, és egy magas termetű férfi lépett be a helyiségbe. Szmokingjában inkább egy nagyra nőt pingvinre emlékeztette a lányt. Barna haja hátra volt fésülve, és elegáns cofba volt összekötve. Arca görög félistenekhéhez hasonlított. Acélszürke szemei fagyosan csillogtak a szobát megvilágító gyertyák fényében. Bőre napbarnított volt, bizonyára francia édesanyjától örökölte. Pompás pédánya volt a férfiak körében. Széles mellkassal rendelkezett, keskeny csípővel és hosszú, erőteljes combokkal, ami sokszoros lovaglása során izmosodott meg.
- Jó estét! - köszöntötte a férfi, miközben meghajolt a lány előtt és kezet csókolt neki. Lehelete megperzselte Melissa bőrét.
- Jó estét! - viszonozta a köszönést a lány. Másik kezét elszakította a pisztolytól és kivette a zsebéből.
- Nos.. - kezdte a férfi- , ma este azért jött el hozzám, hogy megossza velem az ágyát, és így szeretőmmé válhasson.
Még meggondolhatja magát, és haza mehet!
- Azért jöttem, hogy egy éjszakát töltsek magával. Nem fogok megfutamodni, mert ha hiszi, ha nem, nem félek magától!
A férfi szája gúnyos mosolyra húzódott.
- Ha nem fél a nagy gonosz farkastól, akkor magyarázza meg nekem, miért reszket? - hangja olyan volt, mintha a lány testét selyem burkolta volna körül.
Melissa arca kezdett paprika vörössé válni. Mielőtt válaszolt volna, mély levegőt vett, és elszámolt húszig, így csillapítva le a haragját.
- Csak az izgalomtól reszketek. - suttogta reketten Melissa - De nem azért jöttem, hogy itt bájcsevegjek magával. Nos felvezetne a hálószobájába?
- Természetesen. - azzal karját nyújtotta a lánynak, amaz pedig belekarolt.

A férfi szája elégedett mosolyra húzódót. Végre megszerezte, amire hónapok óta vágyakozott. Ma este övé lesz teljes egészében a lány. Megmagyarázhatatlan vonzalmat érzett Melissa iránt, az első találkozásuktól fogva. Amikor a lány közelében van, felébred benne az ősi vágy. Ágyéka izzani kezd, szíve gyorsabban kalapál a mellkasában, lélegzete is szaporább, és tenyere izzadni kezd.
Megálltak a hálószoba ajtajának előtt és a lány felé fordult.
- Biztos benne, kisasszony? - kérdezte a férfi. - Mert ha már odabent leszünk, nincs vissza út. Tudja kibírhatatlanul kívánnom magát.
- Teljesen biztos vagyok benne, uram! - felelte Melissa.
- Első szabály: Mostantól tegezzük egymást, és engem Benjaminnak vagy Bennek fog hívni.
- Rendben, Ben! - egyezett bele Melissa.
- A második szabály: Ma este csak az élvezeteké lesz, semmi másé. Megértettük egymást?
- Ha nincs egy harmadik szabály, akkor igen! - tréfálkodott Melissa.
A férfi nem válaszolt csak mosolygott, miközben kinyitotta az ajtót. A lány belépett a szobába.
Végig nézett a helyiségen. Középen egy hatalmas baldachinos ágy állt, amelyen aranyszínű volt a függöny, kék a párnák és a lepedők, és szintén aranyszínű voltak a takarók is. Az ágy két oldalán tölgyfából készült kisasztalok álltak. Az ágy baloldali kisasztala mellett egy hatalmas szekrény állt. Amaz mellett pedig egy tükör lógott a falon. Az ágy jobb oldali felén még egy szekrény volt és egy fotel.
Benjamin a lány mögé lépett. Lehajolt Melissa nyakához, és forró csókokat lehelt a puha, finom bőrre. Kezei simogatni kezdte a lány vállait. Ben elszakadt a lány testétől és elé lépett. Belenézett a meleg barna szemekbe, amelyek teljesen elvarázsolták. Arcuk olyan közel volt, hogy leheletük is összekeveredett. Arca egyre jobban közeledett a lányéhoz, míg ajkuk össze nem tapadtak.

Melissa körül forgott a világ. Ben csókja olyan volt, mint egy szomjazónak egy pohár víz. A férfi elöszőr óvatosan csókolt, gyengéden, majd ez a csók egyre szenvedélyessebbé vadabbá vált.
Ben addig ingerelte a vérvörös ajkakat, míg az megadóan szét nem nyílt, így adva szabad utat a férfi nyelvének.
Melissa átkulcsolta a kezét Ben nyakán és magához húzta. Mire az felnyögött, átfogta a lány derekát, és ő is közelebb húzta a másik testét.
A férfi kezei meglazították a lány utazóköppenyének szalagát, így a ruhadarab a földre hullt. Ben kiszakadt a csókból.
- Szeretnélek levetkőztetni! - suttogta alig hallhatóan a férfi.
Melissa kábultságából rögtön kijózanódott. Nem akarta, hogy Ben levetkőztesse, mert akkor rátalál a zsebében lapuló pisztolyra.
- Ne! - nyögte a lány.
- Miért is? - kiváncsiskodott a férfi.
- Mert van egy ötletem. - felelte Melissa - Kint megvárod, míg levetkőzők, és amikor már csak a blúzom lesz rajtam, bejöhetsz. Addigra én is feloldódok.
- Rendben. - egyezett bele Ben. - De ne várass meg. Tudod én nagyon türelmetlen ember, vagyok. - azzal kiszakadt az ölelésből és kiviharzott a szobából.
Melissa felsóhajtott. Az idegei pattanásig feszültek. Tudta, hogy át kell adnia a márkinak ma este a testét, de most ez igen nehéz feladatnak bizonyult. Persze már nem volt szűz, de az első aktus nagyon megviselte. Volt férje csak magával foglalkozott szeretkezésük közben, így gyorsan túl is volt rajta. De viszont teste még több napig is fájt.

Kivette a zsebéből kis méretű pisztolyát, és a gyilkos fegyvert az egyik párna alá rejtette. Szíve majd kiugrott a helyéről, annyira zakatolt. Mi lesz, ha nem tudja megölni a férfit? Nem, erre nem, mert gondolni. Meg fogja ölni a férfit, és ebben semmi és senki sem akadályozhatja meg.
Amilyen gyorsan csak lehetet levetkőzött, testét csak az inge fedte el, ami egészen a térdéig ért. Végül leült a baldachinos ágyra.
- Bejöhetsz! - kiabált ki Bennek. A férfi ismét a szobában volt, szemét a lány formás testén legeltette. Melissanak gyönyörű teste volt. Keblei nem túl nagyok, de tökéletesen belesimulnak egy férfi tenyerébe. Alabástrom vállai könyörögtek a férfiak csókjaiért. Melissa felállt és Ben felé közeledett, majd megállt a hatalmas test előtt.
Ben elnézte a lány csípőjének lágy, ringó mozgását, miközben felé haladt. Nem bírta tovább. Ágyéka már-már kibírhatatlanul izzott. Ajkát a rózsaszirmokra tapasztotta. Miközben csókolóztak, a férfi vetkőzni kezdett. Egy pillanatra kiszakadt a csókból, hogy levegye nyakkendőjét, ingét és a többi ruhadarabját.

Melissanak elakadt a látványtól a lélegzete. A napbarnított bőr, a széles mellkas, a domborodó izmok, a kockás, feszes has teljesen elkábította. Ez a felsőtest ecsetet kívánt, hogy örökre megmaradjon az útókor számára. Mire kijózanódott volna, ismét az ajkán érezte Ben meleg, követelőző ajkait.
A lány édes kábulata teljesen feltüzelte a férfi testét. Vezetni kezdte a lányt az ágy felé. Amikor odaértek Ben lefektette Melissat az ágyra, majd fölé magasodott. Combjaival fogságba tartotta a hosszú, kecses combokat, kezével saját testét támasztotta, hogy ne nyomja agyon partnerét. Nyelvük már azonos ritmusra táncolt, miközben a férfi Melissat csupaszította le. Ben már nem a rózsaszirmokat csókolta, hanem a lány jobb füle mögötti érzékeny részén kezdte el a kényeztetést. Ezután ajkai lejjebb vándoroltak. Előszőr nyakát halmozta el forró csókjaival, majd a mellek közötti völgyet, végül a mellbimbókon állapodott meg. Felváltva szívogatta, ingerelte, rágcsálta, csókolgatta a bimbókat. Melissa fel-felnyögött az édes kínzástól. Ujjaival többször is beletúrt a férfi hajába, miközben medencéjét Ben erekciójához préselte, így jelezve, hogy készen áll már az aktusra. A márki elégedetten mosolygott, és körbe csókolta a lány köldökét, majd folytatta útját, egyre lejjebb. Amikor Ben lehelete megperzselte a lány szeméremajkait , az halk sikolyba tört ki.
- Könyörgöm csak azt ne, kérlek! - sikította Melissa.

Ben nem is méltatta figyelemre a lány könyörgését, folytatta az édes kínzást. Nyelvével a megduzzadt csiklóval játszott.
Melissa nem bírta tovább. Teste megfeszült, mint amikor a húrok feszülnek meg a hegedűn, ha az illető játszani kezd rajta. Minden egyes porcikáját átjárta az élvezet, nehezen lélegzett, amikor kinyította smaragdzöld szemeit. Bent látta maga fölött, amint éppen a nadrágja sliccével babrál. Végül sikerült levennie a nadrágot, és a lány fehér combjai közt helyezkedett el, ám ekkor Melissa megállította.
- Nem, most én jövök.
- Nem értem. - suttogta fátyolos hangon Benjamin.
- Csss. - csitította el a férfit. - Engedd el magad, és add át a tested az élvezeteknek.
Ben nem szólt semmit, és engedett. Melissa megfordult a férfival együtt, így most a lány volt felül (lovagló ülésben) , Ben pedig alul.
Melissa mohón csókolni kezdte a férfi, majd kiszakadt a csókból. Ben megpróbálta átvenni az irányítást, de Melissa nem engedett.
- Ne, hagyd, hogy kényeztesselek! - lehelte ki a szavakat Melissa.
- Önző. - ugratta Ben.
- Szóval önző vagyok. - ismételte a lány.

Melissa lejjebb csúszott a férfi testén, és csókokkal halmozta el Ben férfiasságát. Majd becézni kezdte, végül a szájába vette. Ben sóhajokkal jutalmazta a lány csodálatos szájmunkáját. Végül nem bírta tovább, felhúzta Melissat, fölé kerekedett, és ismét elhelyezkedett a fehér combok között. Vad csókba forrtak össze ajkuk, amikor a férfi beléhatolt. Úgy öt percig élvezték testük eggyé forrását. Melissa érezte Ben falosszának pulzusát magában. Annyira forró volt, annyira jó, hogy csípőjét megemelte, így fogadva még jobban be magába a férfit. Amaz felnyögött és elkezdte mozgatni a csípőjét. Először lassan hintáztak, majd egyre gyorsabban mozogtak. Elsőként Melissa testét járta át az orgazmus, majd nem sokkal később a férfi is elért a gyönyörök világába.
Ben Melissa mellé feküdt, a lány pedig hozzá bújt. Melissanak a férfi mellkasa volt a párnája és a takaróként a férfi teste szolgált, ami olyan forró volt, mint ha a lány a kandalló mellett melegedett volna át.
- Csodálatos volt. - suttogta Melissa Bennek.
- Szerintem is. - vallota be a férfi - De most inkább aludjunk.
- Rendben.
Melissa megvárta, míg Ben elalszik.
- Eljött a bosszú ideje. Végre megbűnhődik a bűnös. - gondolta magában a lány, azzal óvatosan felkelt, és az egyik párna alá nyúlt. És ott volt a gyilkos fegyver, amit azonnal ki is vett a helyéről. Amilyen gyorsan csak lehetett felöltözött, ami nem volt egyszerű, majd a baldachinos ágy elé állt, így nézve szembe, az alvó férfival.
- Blackarts márkirja ébredj fel! - keltette az alvó férfit, amaz pedig fel is kelt.
Ben nem hitt a szemének. Az a nő, akivel nemrég szeretkezett előtte állt és egy pisztolyt szegezett rá.
- Mégis mi a fenét csinálsz? - háborodott fel a férfi.
- Bosszút állok rajtad. - kezdte el Melissa a magyarázkodást. - Három évvel ezelőtt megöltél valakit egy párbaj során. Az a valaki, az apám volt. Gyilkos vagy, akinek bűnhődnie kell. A bűntetésed halál. Erre a pillanatra vártam a három év óta, és most itt vagyunk. Egy pillanat az egész, amikor meghúzom a ravaszt, és szívedbe lövök. Csak egy pillanatig fog fájni az egész, utána pedig már nem érzel semmit. - mindezt olyan nyugodt hangon mondta a lány, mintha csak az időjárásról beszélgettek volna - Viszlát a pokolban Blackarts márkija!
Melissa tenyere izzadni kezdett, ahogy a pisztoly markolatát fogta.
- Kérlek, ne csináld ezt, Melissssaaaaaaaa!!!- ordította a férfi.
BUMM.
A lány meghúzta a ravaszt. A golyó pontosan a márki szívébe fúródott.

Mellkasából ömleni kezdett a vér, amikor ismét felordított Ben fájdalmában, a test mégegyszer megmeveredett, majd úgy zuhant össze, mint egy rongybábú. Blackarts meghalt. Arca falfehérré változzott, tekintette üvegessé vált.
Halott.
Melissa szemei könnybe lábadtak. Egy kis idő után sikerült össze szednie a megmaradt erejét. Egy vörös rózsát vett ki utazóköpenye zsebéből és Benjamin testére helyezte, majd távozott.

Olvass még szex történeteket!
Milf Szexképek
Meztelen Sztárok!